Bariel - zlenkavá

Bariel - zlenkavá

Volné proudění energie, smích, láska +úcta ke všemu živému i k sobě, soucit, prožívání všemi smysly, uzemnění, růst, léčení zvířat, ochrana fyzického těla, harmonie se Zemí, zvířaty, rostlinami; pohybový aparát, smyslové orgány. Svíci si lze nechat aplikovat nebo koupit pro vlastní aplikaci přímo v Annaj cena.